Трошачно и пресевно оборудване. Консумативи

При нас може да намерите чукове, отбойни плочи и облицовки за Вашите трошачки, произведени от висококачествени материали, според Вашите изисквания.

Продукт Информация
чукове за челюстни трошачки чукове за челюстни трошачки
подвижни и неподвижни плочи за челюстни трошачки подвижни и неподвижни плочи за челюстни трошачки
работни плочи за челюстни трошачки работни плочи за челюстни трошачки
предпазни плочи и клинове за конусни трошачки предпазни плочи и клинове за конусни трошачки
плочи за роторни трошачки плочи за роторни трошачки
облицовъчни плочи облицовъчни плочи
кожуси за конусни трошачки кожуси за конусни трошачки