Модели и технически характеристики


 

 

Продукт Информация
Модел DPA - Мощност от 110 до 1300 kW;		
Специално изработена за голяма дълбочина;	
Затворен импелер;Две носещи плочи, долната регулируема;	Уплътнение тип Модел DPA - Мощност от 110 до 1300 kW;
Специално изработена за голяма дълбочина;
Затворен импелер;Две носещи плочи, долната регулируема; Уплътнение тип "lip seal"; Транспорт на частици до 120 мм;
Потапяне до минус 120 м
Модел DPE -
Мощност от 2,2 до 55 kW; Основа с разглобяема връзка; Модели с полуотворен или затворен импелер; Модели с 1 или 2 носещи плочи, от които долната е подвижна; Модели с механично  или тип Модел DPE -
Мощност от 2,2 до 55 kW; Основа с разглобяема връзка; Модели с полуотворен или затворен импелер; Модели с 1 или 2 носещи плочи, от които долната е подвижна; Модели с механично или тип "lip seal" уплътнение;
Транспорт на частици до 60 м
Модел DPH- Мощност от 11 до 220 kW; Хидравличен бутален двигател по стандарт; Затворен импелер; Две носещи плочи, долната е регулируема
Уплътнение тип Модел DPH- Мощност от 11 до 220 kW; Хидравличен бутален двигател по стандарт; Затворен импелер; Две носещи плочи, долната е регулируема
Уплътнение тип "lip seal";Транспорт на частици до 120 мм; Потапяне до минус 30 м стандартно и -120м за специално изпъл
модел DP -  Mощност от 2,2 до 110 kW; Клас F двигател;Модели с полуотворен или затворен импелер; Две носещи плочи, долната е регулируема;Транспорт на частици до 120 мм;
Потапяне до минус 30 м стандартно и минус 120 м при специално изпълнение
За различни модел DP - Mощност от 2,2 до 110 kW; Клас F двигател;Модели с полуотворен или затворен импелер; Две носещи плочи, долната е регулируема;Транспорт на частици до 120 мм;
Потапяне до минус 30 м стандартно и минус 120 м при специално изпълнение
За различни
модел ЕТ -  Мощност от 0,75 до 15 kW;	
Двигател с термична защита, клас F;
Вливане на течност под ъгъл с частично охлаждане на мотора (възможно частично потапяне); Полуотворен импелер ;			Една регулируема носеща плоча ;			 Механично уплътнение;				модел ЕТ - Мощност от 0,75 до 15 kW;
Двигател с термична защита, клас F;
Вливане на течност под ъгъл с частично охлаждане на мотора (възможно частично потапяне); Полуотворен импелер ; Една регулируема носеща плоча ; Механично уплътнение;
GR- помпи - Мощност от 2,2 до 7,5 kwh;		
Клас F двигател с термична
защита; Вливане на течност под ъгъл с частично охлаждане на мотора;	 Полуотворен импелер; Една регулируема носеща плоча;	Механично уплътнение;				Транспорт на частици до 30 мм; Потапяне GR- помпи - Мощност от 2,2 до 7,5 kwh;
Клас F двигател с термична
защита; Вливане на течност под ъгъл с частично охлаждане на мотора; Полуотворен импелер; Една регулируема носеща плоча; Механично уплътнение; Транспорт на частици до 30 мм; Потапяне
модел VHA- комбинирана вертикална, електрическа помпа.    Мощност от 1,5 до 22 kW; За работа извън течности, също и частично или пълно потапяне;			
Двигателят е с въздушно или водно охлаждане.			
модел VHA- комбинирана вертикална, електрическа помпа. Мощност от 1,5 до 22 kW; За работа извън течности, също и частично или пълно потапяне;
Двигателят е с въздушно или водно охлаждане.
модел VH- комбинирана, хоризонтална,електрическа помпа.   Мощност от 1,5 до 22 kW; За работа извън течности, също и частично или пълно	 потапяне; Двигателят е с въздушно или водно охлаждане.			
модел VH- комбинирана, хоризонтална,електрическа помпа. Мощност от 1,5 до 22 kW; За работа извън течности, също и частично или пълно потапяне; Двигателят е с въздушно или водно охлаждане.