Начало » Стационарни, потопяеми-шламови и дренажни помпи

Стационарни, потопяеми-шламови и дренажни помпи

Предлаганите от SanRock помпи, намират приложение в различни сфери на живота. Така например:  в строителството - за изпомпване, рециклиране в циментовите мелници,  приготвяне, изпомпване и рециклиране на бетонит, транспорт на тиня, пясък и чакъл; В кариерите - за добив на пясък и чакъл,  почистване и измиван  на утайници В минната промишленост за изпомпване на вода в златни, диамантени и въглищни мини, изваждане на много гъсти и абразивни разтвори; в утаяването - за пречистване и утаяване в яхти, пристанища, реки, язовири, езера, и напоителни канали, както и добив на пясък от реки или морета; В екологията - за обработка на отпадъчна вода,  почистване на пясъчни филтри; В промишлеността - за почистване на утайници, изпомпване на смола, маслени остатъци, отпадъци и шлака,  пренасяне на тежка кал, хомогенизиране и изпомпване на смесени разтвори; Други - Изваждане на потънали съдове; Тръбни системи и т.н

 

 VH20 Помпа -в миннната индустрия
ЕТ10 и DP10 Помпи - в циментови заводи	
DPH300 Помпи -в строителството	
DPA200 Помпи - Утаяване